- Resim Öğretmeni - Zümre Başkanı

- Resim Öğretmeni - Zümre Başkanı

Gazi Üniversitesi-Gazi Eğitim Fakültesi-Resim İş Eğitimi mezunudur.  Resim  öğretmeni olarak  24/07/2013  tarihinde Bandırma Anadolu Lisesinden okulumuza gelmiş olup halen okulumuzda Resim öğretmeni olarak görevini sürdürmektedir.