Bulaşıcı Hastalıklar Teahhütnamesi

Bulaşıcı Hastalıklar Teahhütnamesi

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kapalı alanlarda daha uzun zaman geçirilmeye

başlandığından, özellikle solunum yolu ile bulaşan hastalıklarda bir artış olması olağandır. Bulaşıcı hastalık

şüphesi halinde okulların, Okulum Temiz Belgelendirme süreçlerinde kullandıkları ''Enfeksiyon Önleme ve

Kontrol Eylem Planı'' doğrultusunda; işlem yapmaları gerekmekte olup, aşağıdaki yönergeleri takip etmeleri,

hastalığın yayılımının kontrol altında tutulması etkili olacaktır.

19.09.2023 33

Bulaşıcı hastalıklar için tıklayınız 

Veli teahhütnamesi için tıklayınız