Verda DÖNMEZ - Müzik Öğretmeni - Zümre Başkanı

Verda DÖNMEZ - Müzik Öğretmeni - Zümre Başkanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı-Temel Bilimler bölümü mezunu olup, İlahiyat İslam Tarihi Ve Sanatları alanında yüksek lisans yapmıştır. 28.01.2013 tarihinden itibaren okulumuzda Müzik öğretmeni olarak görev yapmaktadır.