Zübeyir KOCABAY - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni - Zümre Başkanı

Zübeyir KOCABAY - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni - Zümre Başkanı

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. 25.01.2013 tarihinde Kemal Pireci Anadolu Lisesinden okulumuza atanmıştır.